Preview

`Obowiązek
ośw.71402/3/2009 Grabów nad Pilicą dnia 04.03.2009 roku

Obowiązek zarządcy nieruchomości dotyczący przekazania danych o wysokości czynszów za mieszkania nie należące do publicznego zasobu mieszkaniowego

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą przypomina o terminach przekazywania przez zarządców nieruchomości organom wykonawczym Gminy Grabów nad Pilicą właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Obowiązek ten wynika z przepisu art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) i dotyczy wszystkich zarządców nieruchomości zarządzających wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi głównie własność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości przekazuje dane w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego budynkach.
Terminy i wzory opracowań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873), w załączeniu tekst rozporządzenia wraz z załącznikami.
Dane dotyczące czynszów zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego do Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, w terminie:
1. za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,
2. za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.
Gmina Grabów nad Pilicą może udostępnić zestawienie tych danych na stronach internetowych urzędu gminy (zgodnie z § 3 rozporządzenia).
Jednocześnie informuję, że zarządca nieruchomości nie wypełniający obowiązku wynikającego z art. 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy podlega odpowiedzialności zawodowej. Wniosek o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej może być złożony przez gminę, która nie otrzymała od zarządcy stosownych informacji.

WÓJT GMINY
Inż. Euzebiusz Strzelczyk

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2009-03-02 10:21:42 | Data modyfikacji: 2009-03-02 10:24:43.
Data wprowadzenia: 2009-03-02 10:21:42
Data modyfikacji: 2009-03-02 10:24:43
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót