Preview

Uchwała Nr 19.147.2012
2013-03-05 09:14:53
Uchwała Nr 19.147.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 19.146.2012
2013-03-05 09:13:53
UCHWAŁA NR 19.146.2012 RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 19.145.2012
2013-03-05 09:13:06
UCHWAŁA NR 19.145.2012 RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 19.144.2012
2013-03-05 09:12:32
UCHWAŁA NR 19.144.2012 RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 19.143.2012
2013-03-05 09:11:51
UCHWAŁA NR 19.143.2012 RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr 19.142.2012
2013-03-05 09:11:13
UCHWAŁA Nr 19.142.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet Sołtysów gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 19.141.2012
2013-03-05 09:09:23
Uchwała Nr 19.141.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28.12.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr 19.140.2012
2013-03-05 09:08:51
UCHWAŁA Nr 19.140.2012 RADY Gminy GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 28.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pili  ...więcej

UCHWAŁA NR 19.139.2012
2013-03-05 09:07:44
UCHWAŁA NR 19.139.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28.12.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 19.138.2012
2013-03-05 09:06:48
UCHWAŁA NR 19.138.2012 RADY GMINY Grabów nad Pilicą z dnia 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 19.137.2012
2013-03-05 09:06:06
Uchwała Nr 19.137.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomoś  ...więcej

Uchwała Nr 19.136.2012
2013-03-05 09:04:26
Uchwała Nr 19.136.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 19.135.2012
2013-03-05 09:02:04
Uchwała Nr 19.135.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013-03-05 08:58:55
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Grabów nad Pilicą Nr 19.134.2012 z dnia 28.12.2012 roku Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 19.133.2012
2013-03-05 08:55:34
Uchwała Nr 19.133.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 18.131.2012
2012-12-28 14:47:46
Uchwała Nr 18.131.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 18.130.2012
2012-12-28 14:45:43
Uchwała Nr 18.130.2012 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 03 grudnia 2012 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr 18.129.2012
2012-12-28 14:44:43
UCHWAŁA Nr 18.129.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 03.12.2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów nad Pilicą na rok 2013 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 18.128.2012
2012-12-28 14:44:07
UCHWAŁA Nr 18.128.2012 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 03.12.2012 roku w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz upoważni  ...więcej

Uchwała Nr 18.127.2012
2012-12-28 14:43:08
Uchwała Nr 18.127.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 03.12.2012 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015. Pliki do pobrania:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 60
następne