Preview

UCHWAŁA NR 17.126.2016
2017-01-20 10:20:42
UCHWAŁA NR 17.126.2016RADY GMINY w Grabowie nad Pilicąz dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 17.125.2016
2017-01-20 10:13:01
UCHWAŁA NR 17.125.2016 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 17.124.2016
2017-01-20 10:11:41
UCHWAŁA Nr 17.124.2016RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29 grudnia 2016 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2026 Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 17.123.2016
2017-01-20 09:57:08
UCHWAŁA Nr 17.123.2016Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 29 grudnia roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 16.122.2016
2017-01-20 09:55:59
UCHWAŁA NR 16.122.2016RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2021 Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 16.120.2016
2017-01-20 09:52:49
UCHWAŁA NR 16.120.2016RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 16.12.2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grab  ...więcej

UCHWAŁA NR 16.119.2016
2017-01-20 09:51:53
UCHWAŁA NR 16.119.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino wchodzącej w skład Zespołu   ...więcej

Uchwała Nr 16.118.2016
2017-01-20 09:49:32
Uchwała Nr 16.118.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 16.117.2016
2017-01-20 09:48:15
Uchwała Nr 16.117.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 16 grudnia 2016 w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017r. Pliki do pobrania:      ...więcej

UCHWAŁA NR 16.116.2016
2017-01-20 09:44:25
UCHWAŁA NR 16.116.2016 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017-01-20 09:41:10
Uchwała Budżetowa na rok 2017Gminy Grabów nad PilicąNr 16.115.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 16.114.2016
2017-01-20 09:17:09
Uchwała Nr 16.114.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.113.2016
2017-01-20 09:15:50
UCHWAŁA NR 15.113.2016RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄz dnia 07.11.2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Grabowie nad Pilicą w drodze bezprzetargowej   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.112.2016
2017-01-20 09:14:52
UCHWAŁA NR 15.112.2016RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 07.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.111.2016
2017-01-20 09:12:56
UCHWAŁA NR 15.111.2016 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 15.110.2016
2017-01-20 09:11:44
UCHWAŁA Nr 15.110.2016RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 07 listopada 2016 rokuW sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2026 Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.109.2016
2017-01-20 09:10:36
UCHWAŁA NR 15.109.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.108.2016
2017-01-20 09:09:38
UCHWAŁA NR 15.108.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 11.81.2016 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Pliki do pobr  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.107.2016
2017-01-20 09:08:37
UCHWAŁA NR 15.107.2016Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino wchodzącej w skład  ...więcej

Uchwała Nr 14.106.2016
2017-01-20 09:07:31
Uchwała Nr 14.106.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 10.70.2015 udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku. Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 53
następne