Preview

Uchwała Nr 2.21.2014
2015-04-01 12:18:09
Uchwała Nr 2.21.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/95/08 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do Stow  ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.20.2014
2015-04-01 12:17:17
UCHWAŁA Nr 2.20.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 19.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z jego prognozą oddziały  ...więcej

Uchwała nr 2.19.2014
2015-04-01 12:16:30
Uchwała nr 2.19.2014RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności bieżni wykonywanej w ramach projektu p.n. "Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni”, zgłasza  ...więcej

Uchwała Nr 2.18.2014
2015-04-01 12:15:44
Uchwała Nr 2.18.2014Rady Gminy Grabowie n/Pilicąz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.16.2014
2015-04-01 12:13:59
UCHWAŁA Nr 2.16.2014Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok   Pliki do pobra  ...więcej

Uchwała Nr 2.15.2014
2015-04-01 12:13:16
Uchwała Nr 2.15.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 19.12.2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2015r.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 2.14.2014
2015-04-01 12:11:06
UCHWAŁA NR 2.14.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.13.2014
2015-04-01 12:09:43
UCHWAŁA Nr 2.13.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 19 grudnia 2014 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.12.2014
2015-04-01 12:08:20
UCHWAŁA Nr 2.12.2014 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.11.2014
2015-04-01 12:06:15
UCHWAŁA Nr 2.11.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 19.12.2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy.   Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015-04-01 12:03:49
Uchwała Budżetowa na rok 2015Gminy Grabów nad PilicąNr 2.10.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 2.9.2014
2015-04-01 12:02:19
Uchwała Nr 2.9.2014Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 19 grudnia 2014 rokuW sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR.1.8.2014
2015-04-01 11:53:00
UCHWAŁA NR.1.8.2014RADY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego na działce nr 369 w Grabowie nad Pilicą ul. Przemysłowa 2 na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgo  ...więcej

UCHWAŁA Nr 1.7.2014
2015-04-01 11:51:52
UCHWAŁA Nr 1.7.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 1.6.2014
2015-04-01 11:50:28
UCHWAŁA Nr 1.6.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie : zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym .   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 1.5.2014
2015-04-01 11:48:56
UCHWAŁA Nr 1.5.2014RADY GMINY w Grabowie nad Pilicąz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru członków komisji stałych działających przy Radzie Gminy Grabów nad Pilicą.   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 1.4.2014
2015-04-01 11:46:53
Uchwała Nr 1.4.2014RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 1.3.2014
2015-04-01 11:45:40
Uchwała Nr 1.3.2014Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 1.2.2014
2015-04-01 11:44:09
Uchwała Nr 1.2.2014Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 1.1.2014
2015-04-01 11:43:13
Uchwała Nr 1.1.2014Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne