Preview

PROTOKÓŁ NR 23
2014-02-10 11:46:57
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.5. Wystąpienie Wójta Gminy.6. Interpelacje i zapytania radnych.7. Informacja o stani  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 22
2014-02-10 11:45:37
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.5. Wystąpienie Wójta Gminy.6. Interpelacje i zapytania radnych.7. Podjęcie uchwały  ...więcej

Protokół nr 21
2014-02-10 11:42:53
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.4. Wystąpienie Starosty Powiatu Kozienickiego5. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą6. Wystąpienie Kierow  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 20
2013-08-01 09:11:42
PROTOKÓŁ NR 20 z sesji Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 12 marca 2013r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3. Wystąpienie Przewodniczącego Rad  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4