Preview

Uchwała Nr IV /17/2010
2011-03-18 12:00:16
Uchwała Nr IV /17/2010 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: obsługi Mieszkańców Gminy Grabów n/Pilicą przez Pocztę Polską. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr IV/16/10
2011-03-18 11:56:10
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

U C H W A Ł A Nr IV/15/10
2011-03-18 11:53:17
U C H W A Ł A Nr IV/15/10 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz upoważnień  ...więcej

UCHWAŁA Nr IV/14/10
2011-03-18 11:52:22
UCHWAŁA Nr IV/14/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów nad Pilicą na rok 2011 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr IV/13/10
2011-03-18 11:37:38
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr IV/12/10
2011-03-18 11:36:55
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Grabowie n/Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich wsi Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr IV/10/10
2011-03-18 11:30:49
Uchwała Nr IV/10/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr III/9/10
2011-01-24 12:48:51
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok   ...więcej

Uchwała Nr III/8/10
2011-01-24 12:48:13
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie stawek za wywóz odpadów komunalnych.   ...więcej

Uchwała Nr III/7/10
2011-01-24 12:47:42
Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r.   ...więcej

Uchwała Nr II / 6/10
2011-01-24 12:47:03
Uchwała Nr II / 6/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Grabów nad Pilicą   ...więcej

Uchwała Nr I/5/10
2011-01-24 12:46:26
Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   ...więcej

Uchwała Nr I/4/10
2011-01-24 12:45:59
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru członków komisji stałych działających przy Radzie Gminy Grabów nad Pilicą.   ...więcej

Uchwała Nr I/3/10
2011-01-24 12:45:08
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   ...więcej

Uchwała Nr I/2/10
2011-01-24 12:44:31
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   ...więcej

Uchwała Nr I/1/10
2011-01-24 12:43:52
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   ...więcej

Uchwała Nr XLIV/203/10
2010-12-09 08:10:54
Uchwała Nr XLIV/203/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała XLIV/202/10
2010-12-09 08:09:47
Uchwała XLIV/202/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie : uchwalenia stawek podatku od nieruchomości Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLIV/201/10
2010-12-09 08:09:07
Uchwała Nr XLIV/201/10 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 10 listopada 2010 roku W sprawie: ustalenia wysokości stawek poda  ...więcej

Uchwała Nr XLIV/200/10
2010-12-09 08:07:56
Uchwała Nr XLIV/200/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2011 roku w Gminie Grabów nad Pilicą . Plik do pobrania:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 57
następne