Preview

UCHWAŁA NR 12.83.2011
2012-02-28 08:28:01
UCHWAŁA NR 12.83.2011 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania odpadów elektrownianych - popiołów i żużli paleniskowych na terenie gminy Grabów n/Pilicą. Pliki do  ...więcej

UCHWAŁA NR 12.82.2011
2012-02-28 08:27:17
UCHWAŁA NR 12.82.2011 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wola Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała 12.81.2011
2012-02-28 08:25:30
Uchwała 12.81.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów nad Pilicą na rok 2012 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.80.2011
2012-02-28 08:24:22
Uchwała Nr 12.80.2011 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz upoważnień do   ...więcej

Uchwała Nr 12.79.2011
2012-02-28 08:23:38
Uchwała Nr 12.79.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.78.2011
2012-02-28 08:22:49
Uchwała Nr 12.78.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Ope  ...więcej

Uchwała Nr 12.77.2011
2012-02-28 08:22:06
Uchwała Nr 12.77.2011 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 11.62.2011 z dnia 10 listopada 2011 roku   ...więcej

Uchwała Nr 12.76.2011
2012-02-28 08:20:00
Uchwała Nr 12.76.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.75.2011
2012-02-28 08:17:19
Uchwała Nr 12.75.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.74.2011
2012-02-28 08:16:01
Uchwała Nr 12.74.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.73.2011
2012-02-28 08:15:04
Uchwała Nr 12.73.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 12.71.2011
2012-02-28 08:05:39
Uchwała Nr 12.71.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr 11.70.2011
2012-01-10 08:56:19
UCHWAŁA Nr 11.70.2011 RADY GMINY Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie : zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym . Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 11.69.2011
2012-01-10 08:54:10
UCHWAŁA NR 11.69.2011 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/03/03 Rady Gminy Grabów n/Pilicą z dnia 04.02.2003r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania w  ...więcej

UCHWAŁA NR 11.68.2011
2012-01-10 08:53:30
UCHWAŁA NR 11.68.2011 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Augustowie w drodze bezprzetargowej Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 11.67.2011
2012-01-10 08:52:49
Uchwała Nr 11.67.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na ter  ...więcej

UCHWAŁA Nr 11.66.2011
2012-01-10 08:52:08
UCHWAŁA Nr 11.66.2011 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 11.65.2011
2012-01-10 08:49:47
Uchwała Nr 11.65.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 11.64.2011
2012-01-10 08:47:41
Uchwała Nr 11.64.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 11.63.2011
2012-01-10 08:45:27
Uchwała Nr 11.63.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10.11.2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012r. Pliki do pobrania:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 63
następne