Preview

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

1. Cichowlas Sławomir
2. Trafisz Zdzisław
3. Niedziałek Halina

 

Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Gos Aldona
2. Petryka Grzegorz
3. Wrona Cezary

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Planowania

1. Bogumił Barbara
2. Urawski Wiesław
3. Giza Waldemar

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wieczorek Renata
2. Kucińska Anna
3. Adamczyk Tomasz

Komisja Statutowa

1. Bogumił Barbara
2. Kucińska Anna
3. Strzelczyk Wiesław

Komisji skarg, wniosków i petycji

1. Gos Aldona
2. Wieczorek Renata
3. Jodłowski Roman

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-04-02 14:15:35 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:57:12.
Data wprowadzenia: 2008-04-02 14:15:35
Data modyfikacji: 2018-12-17 08:57:12
Opublikowane przez: Artur Bogumil