Preview

UCHWAŁA Nr 25.171.2017
2018-02-14 09:48:18
U C H W A Ł A Nr 25.171.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia .15.12.2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Pliki do pobrani  ...więcej

UCHWAŁA Nr 25.170.2017
2018-02-14 09:46:46
UCHWAŁA Nr 25.170.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 15.12.2017 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki. Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 25.169.2017
2018-02-14 09:45:06
Uchwała Nr 25.169.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2018r. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 25.168.2017
2018-02-14 09:44:01
UCHWAŁA NR 25.168.2017 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018-02-14 09:41:40
Uchwała Budżetowa na rok 2018Gminy Grabów nad PilicąNr 25.166.2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.165.2017
2018-02-14 09:39:53
UCHWAŁA NR 23.165.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Pliki do pobraniaa:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.164.2017
2018-02-14 09:35:07
UCHWAŁA NR 24.164.2017Rady Gminy Grabów nad PilicąZ dnia 30.10.2017r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.  ...więcej

UCHWAŁA Nr 24.163.2017
2018-02-14 09:33:32
UCHWAŁA Nr 24.163.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 30.10.2017r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.162.2017
2018-02-14 09:32:21
UCHWAŁA NR 24.162.2017 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.160.2017
2018-02-14 09:30:45
UCHWAŁA NR 23.160.2017 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 23.159.2017
2018-02-14 09:28:54
Uchwała Nr 23.159.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.158.2017
2018-02-14 09:27:49
UCHWAŁA NR 23.158.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie w ośmioletnią Szkołę Podstawow  ...więcej

UCHWAŁA NR 23.157.2017
2018-02-14 09:26:19
UCHWAŁA NR 23.157.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą w o  ...więcej

UCHWAŁA NR 22.156.2017
2018-02-14 09:10:24
UCHWAŁA NR 22.156.2017 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała nr 22.155.2017
2018-02-14 09:08:47
Uchwała nr 22.155.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 roku   w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 22.154.2017
2018-02-14 08:52:47
UCHWAŁA NR 22.154.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 31.08.2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt  ...więcej

UCHWAŁA NR 22.153.2017
2018-02-14 08:38:10
UCHWAŁA NR 22.153.2017RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICAz dnia 31.08.2017r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grabów nad Pilicą” P  ...więcej

UCHWAŁA NR 22.152.2017
2018-02-14 08:36:54
UCHWAŁA NR 22.152.2017RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego zat  ...więcej

Uchwała Nr 21.151.2017
2018-02-14 08:35:05
Uchwała Nr 21.151.2017 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie: skargi Pani Iwony Krysiak przesłanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej pismem z dnia 24 czerwca 20  ...więcej

UCHWAŁA NR 21.150.2017
2018-02-14 08:33:05
UCHWAŁA NR 21.150.2017 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 42
następne