Preview

PROTOKÓŁ NR XXXIV Z SESJI RADY GMINY
2010-03-12 09:14:05
PROTOKÓŁ NR XXXIV Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 4. Wystąpienie Przewodnicząc  ...więcej

2010-03-12 09:12:45
PROTOKÓŁ NR XXXIII Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 21 GRUDNIA 2009 ROKU 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 4. Wystąpienie Przewodniczącego  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09
2010-03-12 09:08:09
PROTOKÓŁ Nr XXXII/09 Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ W DNIU 07 GRUDNIA 2009 ROKU 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Wystąpienie Przewodniczące  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09
2010-03-12 09:06:46
PROTOKÓŁ Nr XXXI/09 Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ W DNIU 16 LISTOPADA 2009 ROKU 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Wystąpienie Przewodniczące  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXX/09
2009-11-27 10:01:14
PROTOKÓŁ NR XXX Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU Obecnych radnych: 11+4 Osoby zaproszone: Wójt Gminy – Euzebiusz Strzelczyk Sekretarz – Jadwiga Durajczyk Skarbnik – Bożena Giezek Referen  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXIX/09
2009-11-27 09:39:26
PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ ODBYTEJ W DNIU 09 WRZEŚNIA 2009 ROKU Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4.  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09
2009-11-27 09:38:02
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09 Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ ODBYTEJ W DNIU 29 CZERWCA 2009 ROKU Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy - godzina 905 Obecnych - 14 radnych . Osoby uczestniczące w sesji: Wójt Gminy - Euzebi  ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXVII/09
2009-08-26 07:53:03
PROTOKÓŁ Nr XXVII/09 Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ ODBYTEJ W DNIU 08 CZERWCA 2009 ROKU Plik do pobrania:   ...więcej

PROTOKÓŁ Nr XXVI/09
2009-08-26 07:52:13
PROTOKÓŁ Nr XXVI/09 Z SESJI ABSOLUTORYJNEJ RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2009 ROKU Plik do pobrania:   ...więcej

PROTOKÓŁ NR XXV/09
2009-08-26 07:51:17
PROTOKÓŁ NR XXV/09 z sesji Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 02 lutego 2009r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą Plik do pobrania:   ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10