Preview

UCHWAŁA NR 24.182.2013
2014-02-10 13:45:15
UCHWAŁA NR 24.182.2013RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 20 grudnia 2013 ROKLUw sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Stawiamy na rozwój przedszkoli” złożonego w ramach naboru systemowego nr S/POKL/  ...więcej

Uchwała Nr 24.181.2013
2014-02-10 13:44:37
Uchwała Nr 24.181.2013Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: wniesienia wkładu własnego na realizację projektu systemowego pod nazwą „Zmieńmy siebie” realizowanego w ramach Działania 7.1. Poddzia  ...więcej

UCHWAŁA Nr 24.180.2013
2014-02-10 13:42:49
UCHWAŁA Nr 24.180.2013Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia20 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów nad Pilicą na rok 2014   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 24.179.2013
2014-02-10 13:41:19
UCHWAŁA Nr 24.179.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 24.178.2013
2014-02-10 13:38:56
Uchwała Nr 24.178.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 24.177.2013
2014-02-10 13:34:22
Uchwała Nr 24.177.2013Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 20 grudnia 2013 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014-02-10 13:31:22
Uchwała Budżetowa na rok 2014Gminy Grabów nad PilicąNr 24.176.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 24.175.2013
2014-02-10 13:17:38
Uchwała Nr 24.175.2013Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 20 grudnia 2013 rokuW sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 23.174. 2013
2014-02-10 12:02:20
Uchwała Nr 23.174. 2013Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 08 listopada 2011r. w sprawie: odpowiedzi na skargę Pani Iwony Krysiak przesłanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 23.173.2013
2014-02-10 12:00:54
Uchwała Nr 23.173.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.172.2013
2014-02-10 12:00:02
UCHWAŁA NR 23.172.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 08.11.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 23.171.2013
2014-02-10 11:59:25
Uchwała Nr 23.171.2013Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 08.11.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomośc  ...więcej

Uchwała Nr 23.170.2013
2014-02-10 11:58:46
Uchwała Nr 23.170.2013Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na rok 2014. Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 22.169.2013
2014-02-10 11:56:12
Uchwała Nr 22.169.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 22.168.2013
2014-02-10 11:51:35
Uchwała Nr 22.168.2013Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 10 września 2013 rokuW sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 22.167.2013
2014-02-10 11:49:49
UCHWAŁA Nr 22.167.2013RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 10 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 21.166.2013
2013-08-01 09:24:44
UCHWAŁA NR 21.166.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 21.165.2013
2013-08-01 09:24:08
UCHWAŁA NR 21.165.2013 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Tomczynie Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.164.2013
2013-08-01 09:23:30
Uchwała Nr 21.164.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: odpowiedzi na skargę Pana Zbigniewa Piątka 10.06.2013r. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.163.2013
2013-08-01 09:21:50
Uchwała Nr 21.163.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013.2013 roku w sprawie: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli or  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne