Preview

PROTOKÓŁ NR 2
2015-04-01 12:36:01
PROTOKÓŁ NR 2z sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 19 grudnia 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesj  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 1/2014
2015-04-01 12:34:41
PROTOKÓŁ NR 1/2014z inauguracyjnej sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 01 grudnia 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad PilicąSesję rozpoczęto o godz.14.00 1.Otwarcie sesji2.Złożenie ślubowania przez radnych3.Zło  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 31
2015-04-01 09:23:52
PROTOKÓŁ NR 31z sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 07 listopada 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ost  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 30/2014
2015-04-01 09:21:57
PROTOKÓŁ NR 30/2014z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 20 października 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   Proponuje następujący porządek obrad :1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quor  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 29
2015-04-01 09:18:43
PROTOKÓŁ NR 29z sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 26 sierpnia 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołó  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 28/2014
2014-09-04 10:12:00
PROTOKÓŁ NR 28/2014z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 25 czerwca 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Podjęcie uchwały w  ...więcej

PROTOKÓŁ NR 27/2014
2014-09-04 10:10:56
PROTOKÓŁ NR 27/2014z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu12 czerwca 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Podjęcie uch  ...więcej

Protokół nr 26
2014-09-03 08:28:56
Protokółz sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 30 maja 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesj  ...więcej

2014-09-03 08:26:52
PROTOKÓŁ NR 25z sesji j Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą odbytej w dniu 21 marca 2014r.w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z ostatni  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9