Preview

Dowóz uczniów niepełnosprawnych
2012-11-09 12:30:34
  ...więcej

```Dofinansowanie``
2012-06-19 09:31:37
ośw.4453.2012 Grabów nad Pilicą dnia 19.06.2012 roku Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 1.09.2012 roku Urząd Gminy w Grabo  ...więcej

Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych
2012-01-10 12:42:54
  ...więcej

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY
2011-12-06 08:36:46
  ...więcej

```Ewidencja``
2011-09-07 10:48:21
Niepubliczne szkoły i placówki Podstawa prawna:Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty- „Osoby prawn  ...więcej

Informacja o stanie oświaty
2010-01-04 12:36:11
  ...więcej

Mianowanie nauczyciela
2009-08-18 08:06:54
PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRABÓW NAD PILICĄ Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowan  ...więcej

wybór kandydatki
2009-02-11 10:09:48
Grabów nad Pilicą, dnia 11.02.2009 r. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. płacowych i kadrowych Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Dyrektor Pub  ...więcej

rozstrzygnięcie naboru II
2009-02-11 10:08:22
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. płacowych i kadrowych Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. płacowych i kadrowych do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilic  ...więcej

Rozstrzygnięcie naboru I
2009-01-19 14:00:56
Lista kandydatów Grabów nad Pilicą 2009.01.19 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy   ...więcej

`Nabór na wolne stanowisko II
2009-01-19 13:58:38
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. płacowych i kadrowych Forma nawiązania stosunku pracy – umow  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko I
2008-12-22 10:10:07
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. płacowych i kadrowych Forma nawiązania stosunku pracy – umow  ...więcej

STYPENDIA SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2008/2009
2008-12-01 09:26:06
STYPENDIA SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2008/2009 Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.) Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uc  ...więcej

`Dofinansowanie`
2008-10-28 09:50:56
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.)2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianam  ...więcej

Pokazano 21 - 34 z 34
poprzednie