Preview

Uchwała Nr 3.17.2018
2019-01-15 12:34:30
Uchwała Nr 3.17.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 3.16.2018
2019-01-15 12:33:37
Uchwała Nr 3.16.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grabów nad Pilicą w Zgromadzeniu „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 3.15.2018
2019-01-15 12:32:20
UCHWAŁA Nr 3.15.2018Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Pliki do pobrania: &  ...więcej

UCHWAŁA NR 3.14.2018
2019-01-15 12:30:41
UCHWAŁA NR 3.14.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała nr 3.13.2018
2019-01-15 12:29:02
Uchwała nr 3.13.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21.12.2018 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 3.12.2018
2019-01-15 12:26:30
UCHWAŁA NR 3.12.2018RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 21 grudnia 2018   w sprawie zakupu działki nr 115/38 i 115/39 obręb geodezyjny Grabów nad Pilicą na poszerzenie drogi gminnej Nr 170427W dz.ewid.nr 8 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 3.11.2018
2019-01-15 12:23:34
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Grabów nad PilicąNr 3.11.2018 z dnia 21.12.2018 Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała nr 3.10.2018
2019-01-15 11:47:03
Uchwała nr 3.10.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.9..2018
2018-12-14 10:38:06
UCHWAŁA Nr 2.9..2018RADY GMINY w Grabowie nad Pilicąz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru członków komisji stałych działających przy Radzie Gminy Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 2.8.2018
2018-12-14 10:36:43
Uchwała Nr 2.8.2018Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 2.7.2018.
2018-12-14 10:35:41
Uchwała Nr 2.7.2018.Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 2.6.2018
2018-12-14 10:34:32
Uchwała Nr 2.6.2018Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 2.5.2018
2018-12-14 10:33:34
Uchwała Nr 2.5.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia .11 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomoś  ...więcej

UCHWAŁA NR 2.4.2018
2018-12-14 10:31:49
UCHWAŁA NR 2.4.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 2.3.2018
2018-12-14 10:30:46
UCHWAŁA Nr 2.3.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie : ustalenia wysokości diet dla radnych . Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 2.2.2018
2018-12-14 10:29:26
Uchwała Nr 2.2.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobbrania:      ...więcej

Uchwała Nr 1.1.2018
2018-12-13 12:59:13
Uchwała Nr 1.1.2018Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 33.214.2018
2018-12-13 12:58:02
UCHWAŁA NR 33.214.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 16.11.2018r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.  ...więcej

UCHWAŁA NR 33.213.2018
2018-12-13 12:56:17
UCHWAŁA NR 33.213.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:      ...więcej

UCHWAŁA NR 32.212.2018r
2018-11-14 11:05:02
UCHWAŁA NR 32.212.2018rRADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 31.10.2018r.   w sprawie zakupu działki nr 209/1 o pow.0,0489 ha obręb geodezyjny Grabów nad Pilicą na poszerzenie drogi gminnej   Pliki do pobrania:  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne