Preview

UCHWAŁA NR 32.159.2021
2022-02-18 13:25:37
UCHWAŁA NR 32.159.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2021 roku    w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych. Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 32.158.2021
2022-02-18 13:22:43
UCHWAŁA NR 32.158.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2021 roku   w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.157.2021
2022-02-18 13:21:33
UCHWAŁA NR 31.157.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla radnych. Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.156.2021
2022-02-18 13:20:24
UCHWAŁA NR 31.156.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.155.2021
2022-02-18 13:18:42
UCHWAŁA NR 31.155.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Plik do  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.154.2021
2022-02-18 13:16:13
UCHWAŁA NR 31.154.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.153.2021
2022-02-18 13:15:13
UCHWAŁA NR 31.153.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: zmian w WPF na lata 2022-2030 Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.151.2021
2022-02-18 13:14:16
UCHWAŁA NR 31.151.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2021 roku   w sprawie: WPF na lata 2022-2030 Plik do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 30.150.2021
2021-12-22 08:34:00
UCHWAŁA NR 30.150.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 30.149.2021
2021-12-22 08:32:59
UCHWAŁA NR 30.149.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 30.148.2021
2021-12-22 08:32:04
UCHWAŁA NR 30.148.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ..." Pliki do pobrania: &n  ...więcej

UCHWAŁA NR 30.147.2021
2021-12-22 08:29:58
UCHWAŁA NR 30.147.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: zasad i trybu korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 30.146.2021
2021-12-22 08:28:21
UCHWAŁA NR 30.146.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2022-2026. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 29.145.2021
2021-12-02 09:51:19
UCHWAŁA NR 29.145.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 29.144.2021
2021-12-02 09:50:52
UCHWAŁA NR 29.144.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmian w WPF na lata 2021-2030. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 28.143.2021
2021-12-02 09:49:21
UCHWAŁA NR 28.143.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 września 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 28.142.2021
2021-12-02 09:48:22
UCHWAŁA NR 28.142.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 września 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 26.141.2021
2021-12-02 09:46:36
UCHWAŁA NR 26.141.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 26.140.2021
2021-11-30 14:10:35
UCHWAŁA NR 26.140.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 26.139.2021
2021-11-30 14:08:41
UCHWAŁA NR 26.139.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne