Preview

Uchwała Nr XXIII/114/08
2009-01-29 10:31:36
Uchwała Nr XXIII/114/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2008 roku   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXIII/113/08
2009-01-29 10:29:48
UCHWAŁA Nr XXIII/113/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów nad Pilicą na rok 2009 Pliki   ...więcej

U C H W A Ł A Nr XXIII/112/08
2009-01-29 10:27:51
U C H W A Ł A Nr XXIII/112/08 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok   ...więcej

Uchwała Nr XXIII/ 111/08
2009-01-29 10:26:47
Uchwała Nr XXIII/ 111/08 Rady Gminy w Grabów nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych   ...więcej

Uchwała Nr XXIII/110/08
2009-01-29 10:23:49
Uchwała Nr XXIII/110/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2008 roku   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXII/108/08
2009-01-29 10:22:32
UCHWAŁA Nr XXII/108/08 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 18.11.2008r. w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXII/107/08
2009-01-29 09:52:56
Uchwała Nr XXII/107/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2008 roku Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXII/106/08
2009-01-29 09:52:14
Uchwała Nr XXII/106/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie : zagwarantowania środków na realizację projektu „Przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Grabów n/P. Pliki d  ...więcej

UCHWAŁA Nr XXII/105/08
2009-01-29 09:51:26
UCHWAŁA Nr XXII/105/08 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXI/104/08
2009-01-29 09:19:38
Uchwała Nr XXI/104/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 października 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2008 roku Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXI/101/08
2009-01-29 09:18:37
Uchwała Nr XXI/101/08 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 października 2008 W sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXI/100/08
2009-01-29 09:18:03
Uchwała Nr XXI/100/08 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 października 2008 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2009 roku w Gminie Grabów nad Pilicą Pliki do   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXI/99/08
2009-01-29 09:17:09
UCHWAŁA Nr XXI/99/08 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 27.10.2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości zapisanej w KW Nr 30577. Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXI/98/08
2009-01-29 09:15:32
UCHWAŁA Nr XXI/98/08 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 27.10.2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości zapisanej w KW Nr 30577. Pliki do pobrania:   ...więcej

`UCHWAŁA
2009-01-29 09:14:45
UCHWAŁA Nr XXI/97/08 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 27.10.2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości zapisanej w KW Nr 38005 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XX/96/2008
2009-01-29 09:08:53
Uchwała Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 września 2008 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2008 roku Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XX/95/08
2009-01-29 09:07:23
Uchwała Nr XX/95/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Puszcza Kozienicka” ( w organizacji) z siedzibą w Kozienic  ...więcej

`Uchwała
2009-01-29 09:05:34
Uchwała Nr XX/94/08 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29.09.2008r. w sprawie: zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dot. likwidacji komórek organizacyjnych w SP ZZOZ Kozienicach. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała nr XIX/92/08
2009-01-29 09:04:23
Uchwała nr XIX/92/08 RADY GMINY W GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 30.06.2008r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr XIX/91/08
2009-01-29 09:02:02
UCHWAŁA Nr XIX/91/08 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 30.06.2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości. Pliki do pobrania:   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 41
następne