Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia
2019-06-14 07:46:19
  ...więcej

Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
2019-05-31 14:22:25
      Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą  z realizacji programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  ...więcej

Obwieszczenie -budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8.
2019-05-28 10:43:22
Pliki do pobrania:    ...więcej

Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2018 roku
2019-05-24 07:55:04
  ...więcej

Wykaz ulg 2018r
2019-05-23 14:27:52
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
2019-05-20 14:36:18
OGŁOSZENIEWójta Gminy Grabów n/Pilicą  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) zawiadamiam, że od dnia 22.05.2019r. do dnia 27.06.2019r.  ...więcej

Sprawozdania za 2018 rok
2019-05-10 08:22:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęściu postępowania
2019-05-07 08:49:29
  ...więcej

Wyniki badań wody
2019-04-25 14:25:08
   Plik do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
2019-02-21 07:42:04
  ...więcej

Ocena jakości wody
2019-02-18 13:37:28
  ...więcej

Decyzja zatwierdzająca taryfy za wodę i ścieki
2019-02-07 11:26:29
  ...więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
2019-01-14 08:58:37
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Brynda będzie pełnił dyżur oraz przyjmował skargi i wnioski w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1700 do 1800 w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie na Pilicą ul Kazimierza Pułaskie  ...więcej

OGŁOSZENIE WS. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOT. PROJEKTU “PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK”
2018-11-08 14:04:33
ZARZĄDZENIE NR 72.2018WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 8 listopada 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacj  ...więcej

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ
2018-10-09 08:53:25
RO.8023.1.6.2018.AP    INFORMACJAKOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W związku z upływem terminu składania dokumentó  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony
2018-10-02 07:15:36
   ...więcej

obwieszczenie wojewody Mazowieckiego ws budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 8
2018-09-18 12:45:55
  ...więcej

Konkurs na stanowisko Kierownika SPOZO
2018-09-17 16:16:24
WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
2018-09-12 09:40:19
    Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej  ...więcej

Decyzja w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości
2018-09-07 09:30:28
MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 90
następne