UCHWAŁA NR 25.135.2021
2021-07-20 10:35:47
UCHWAŁA NR 25.135.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą za 2020 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 25.134.2021
2021-07-20 10:34:07
UCHWAŁA NR 25.134.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 25.133.2021
2021-07-20 10:32:45
UCHWAŁA NR 25.133.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 25.132.2021
2021-07-20 10:31:08
UCHWAŁA NR 25.132.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 25.131.2021
2021-07-20 10:29:17
UCHWAŁA NR 25.131.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2  ...więcej

UCHWAŁA NR 25.130.2021
2021-07-20 10:26:38
UCHWAŁA NR 25.130.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: udzieleniu Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą wotum zaufania za 2020 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.129.2021
2021-07-20 10:23:38
UCHWAŁA NR 24.129.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.128.2021
2021-06-22 14:25:19
UCHWAŁA NR 24.128.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XX/95/08.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.127.2021
2021-06-22 14:22:59
UCHWAŁA NR 24.127.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.126.2021
2021-06-22 14:21:04
UCHWAŁA NR 24.126.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 24.125.2021
2021-06-22 13:52:43
UCHWAŁA NR 24.125.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Grabowie nad Pilicą za rok 2020.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.124.2021
2021-04-26 13:18:24
UCHWAŁA NR 23.124.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: funduszu sołeckiego w 2022 roku.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.123.2021
2021-04-26 13:15:56
UCHWAŁA NR 23.123.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.122.2021
2021-04-26 13:13:21
UCHWAŁA NR 23.122.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: zmian w WPF na lata 2021-2030.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 23.121.2021
2021-04-26 13:10:21
UCHWAŁA NR 23.121.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2021.   ...więcej

UCHWAŁA NR 23.120.2021
2021-04-26 12:55:35
UCHWAŁA NR 23.120.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwadziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.   Pliki do pobrania  ...więcej

UCHWAŁA NR 23.119.2021
2021-04-26 12:51:03
UCHWAŁA NR 23.119.2021 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałąnia Narkomanii na 2021 rok.   Pliki do   ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17