UCHWAŁA NR 29.198.2018
2018-09-06 12:44:25
UCHWAŁA NR 29.198.2018RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 29.197.2018
2018-09-06 12:43:17
UCHWAŁA Nr 29.197.2018RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą  ...więcej

Uchwała Nr 29.196.2018
2018-09-06 12:41:33
Uchwała Nr 29.196.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 29.195.2018
2018-09-06 12:40:06
Uchwała Nr 29.195.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 29.194.2018
2018-09-06 12:34:51
UCHWAŁA NR 29.194.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 29.193.2018
2018-09-06 12:33:57
Uchwała Nr 29.193.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 29.192.2018
2018-09-06 12:31:00
UCHWAŁA Nr 29.192.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy   ...więcej

Uchwała Nr 29.191.2018
2018-09-06 12:29:34
Uchwała Nr 29.191.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 24 lipca 2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 28.190.2018
2018-06-12 11:12:57
Uchwała Nr 28.190.2018RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2017. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 28.189.2018
2018-06-12 11:11:47
Uchwała Nr 28.189.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 28.188.2018
2018-06-12 11:10:41
Uchwała Nr 28.188.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Grabów nad Pilicą za pomocą innego instrument  ...więcej

UCHWAŁA NR 28.187.2018
2018-06-12 11:08:22
UCHWAŁA NR 28.187.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 maja 2018 roku   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwałą nr 28.186.2018
2018-06-12 10:57:07
Uchwałą nr 28.186.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 maja 2018 roku   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 28.185.2018
2018-06-12 10:53:43
Uchwała Nr 28.185.2018Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 30 maja 2018r.   w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 28.184.2018
2018-06-12 10:52:20
Uchwała Nr 28.184.2018Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 30 maja 2018r.  w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2017. Pliki do pob  ...więcej

Uchwała nr 27.184.2018
2018-03-05 12:23:14
Uchwała nr 27.184.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 26 .02. 2018 r. w sprawie obwodów głosowania   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała nr 27.183.2018
2018-03-05 12:22:18
Uchwała nr 27.183.2018Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 26.02.2018r.  w sprawie podziału Gminy Grabów nad Pilicą na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. &nb  ...więcej

UCHWAŁA NR 27.182.2018
2018-03-05 12:21:20
UCHWAŁA NR 27.182.2018RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 26.02.2018r.  w sprawie nabycia działki nr 174/12 obręb geodezyjny Wymysłów stanowiącej drogę, gdzie zlokalizowany jest wodociąg wiejski   Pliki do pobrania: &n  ...więcej

UCHWAŁA NR 27.181.2018r
2018-03-05 12:20:17
UCHWAŁA NR 27.181.2018rRADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 26.02.2018r.  w sprawie zakupu działki nr 209/1 o pow.0,0489 ha obręb geodezyjny Grabów nad Pilicą na poszerzenie drogi gminnej   Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 27.180.2018
2018-03-05 12:19:16
UCHWAŁA NR 27.180.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 26.02.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą na rok 2018 Pliki do  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne