Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą
2016-11-10 13:37:53
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bp.grabow.pl________________________________________Ogłoszenie nr 340913 - 2016 z dnia 2016-11-10 r. Grab&oa  ...więcej

Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą
2016-06-10 12:21:55
Grabów nad Pilicą: Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą.Numer ogłoszenia: 80211 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dot  ...więcej

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie
2016-05-16 14:37:56
Grabów nad Pilicą: Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy AugustowskieNumer   ...więcej

Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy
2016-04-15 10:11:54
RO.271.1.2016 Grabów nad Pilicą, 2016-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.1.2016. Nazwa zadania: Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy. Działa  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4