Strona Urzędu Gminy: www.grabow.pl
 Wybory Sejm i Senat 2015 r.
Wybory Sejm i Senat 2015 r.
Zarządzenie nr 57.2015 

Zarządzenie nr 57.2015
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 05.10.2015r.

w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art.182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz. U. Nr. 21, poz. 112 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Grabów nad Pilicą w w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt

/-/ inż Euzebiusz Strzelczyk

 

 
Załącznik
Do Zarządzenia Nr 57.2015
Wójta Gminy Grabów nad Pilica
z dnia 05.10.2015 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
W GRABOWIE NAD PILICĄ,
ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. PARKOWA 4, 26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Halina Michalak zam. Augustów
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Renata Kaczmarek zam. Grabów nad Pilicą
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Justyna Strzelczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Platforma Obywatelska RP
4. Pani Renata Sabina Kalbarczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Kongres Nowej Prawicy
5. Pani Bogusława Jaworska, zam. grabów nad Pilicą
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Marianna Alicja Petryka, zam. Strzyżyna
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pani Aneta Jadwiga Sułkowska, zam. Lipinki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pan Daniel Paweł Pogoda, zam. Koziołek
- KW KORWiN
9. Pani Anna Plesiewicz, zam. Dąbrówki
- pracownik samorządowy

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
W GRABOWIE NAD PILICĄ,
ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ UL. PARKOWA 4,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Joanna Agnieszka Rozborska zam. Budy Augustowskie
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Monika Szatan zam. Brzozówka
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Renata Kęsik, zam. Grabów Zaleśny
- KWW Kukiz`15
4. Pan Jakub Jaworski, zam. Cychrowska Wola
- KW Platforma Obywatelska RP
5. Pani Zofia Teresa Penkul, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Kongres Nowej Prawicy
6. Pani Krystyna Bojdzińska, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pani Anna Szczygieł zam. Grabina
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Anna Gontarek, zam. Czerwonka
- KW Korwin
9. Pani Edyta Zenona Ślusarczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- pracownik jednostki organizacyjnej

 

 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
W ŁĘKAWICY
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĘKAWICA 10B,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ

1. Pani Milena Strzelczyk zam. Grabów nad Pilicą
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
2. Pani Monika Renata Janowska, zam. Wyborów
- KWW Kukiz`15
3. Pani Angelika Brynda, zam. Brzozówka
- KW Platforma Obywatelska RP
4. Pani Sylwia Bajerowska, zam. Łękawica
- KW Kongres Nowej Prawicy
5. Pan Stanisław Antoni Wasilewski, zam. Zakrzew
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Teresa Jolanta Irzykowska, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pan Ryszard Ćwiek, zam. Lipinki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Bożena Kowalczyk, zam. Zwierzyniec
- KW Korwin
9. Pani Jolanta Stefaniak, zam. Grabowska Wola
- pracownik jednostki organizacyjnej


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
W AUGUSTOWIE
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA UL. WSPÓLNA 19,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Klaudia Magdalena Żarłok, zam. Augustów
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Agnieszka Krystyna Simbor, zam. Augustów
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Katarzyna Ilona Kowalczyk zam. Augustów
- KWW Kukiz`15
4. Pani Jadwiga Sylwia Durajczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Platforma Obywatelska RP
5. Pani Janina Uliasz, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Monika Katarzyna Wójcik, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pan Eugeniusz Adam Wróblewski, zam. Dąbrówki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Alicja Stelmaszczyk zam. Augustów
- KW Korwin
9. Pani Krystyna Puk, zam. Grabów nad Pilicą
- pracownik samorządowy

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2015-10-06 07:50:56.
Data wprowadzenia: 2015-10-06 07:50:56
Opublikowane przez: Artur Bogumil
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Kierownik Jednostki
Euzebiusz Strzelczyk
Kontakt:
Tel: (+48 48) 662-70-14
Fax: (+48 48) 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl