Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą
2014-11-27 11:43:20
RO.271.13.2014Grabów nad Pilicą, 2014-11-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.13.2014. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów k  ...więcej

Odnowa wsi Grabów nad Pilicą
2014-09-26 13:24:56
RO.271.12.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-09-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.11.2014. Nazwa zadania: Odnowa wsi Grabów nad PilicąDziałając na pod  ...więcej

Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni-2
2014-09-25 13:01:42
RO.271.11.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-09-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.11.2014. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni.   ...więcej

Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni
2014-09-09 09:09:18
RO.271.10.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-09-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.10.2014. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni.   ...więcej

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ramach projektu systemowego pn. „Moja Przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych i gimnazjum” szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Grabów nad Pilicą
2014-08-28 11:10:53
  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” Realizator projektu: Gmina Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902   ...więcej

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą
2014-06-25 14:05:06
RO.271.9.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-06-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.9.2014. Nazwa zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie n  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska- II etap
2014-06-18 13:54:27
RO.271.8.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-06-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.8.2014. Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojews  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie nad Pilicę ulica Kolejowa
2014-04-02 13:21:03
RO.271.7.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-04-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.7.2014. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie nad Pilicę uli  ...więcej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą polegająca na zmianie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicznego na przepływowy.
2014-04-02 12:30:10
RO.271.6.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-04-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.6.2014. Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad  ...więcej

Projekt pn.: "Stawiamy na rozwój przedszkoli" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dostawa i montaż wyposażenia.
2014-02-14 11:35:49
RO.271.4.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-02-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.4.2014. Nazwa zadania: Projekt pn.: "Stawiamy na rozwój przedszkoli" re  ...więcej

Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą
2014-02-06 08:20:11
RO.271.3.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-02-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.3.2014. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą.   ...więcej

Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą
2014-02-03 14:02:48
RO.271.2.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-02-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.2.2014. Nazwa zadania: „ Przebudowa z rozbudową obiektów sportowy  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska- I etap
2014-01-31 10:11:56
RO.271.1.2014 Grabów nad Pilicą, 2014-01-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RO.271.1.2014. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej we wsi Kępa Niemojewska- I e  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13