Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w
akcie stanu cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
________________________________________


Jakie dokumenty:
• wniosek,
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25.
Urząd Stanu Cywilnego wg miejsca sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty skarbowe:
• decyzja zezwalająca na sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - 39 zł,
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł.
Załącznik cz. I pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicąj, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

 Podanie o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:28:48.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:28:48
Opublikowane przez: Artur Bogumil