Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
________________________________________


Jakie dokumenty:
• podanie o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie podania,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty skarbowe:
Decyzja zezwalająca na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł. Załącznik cz. I pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Decyzja skracająca termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawana jest w szczególnych przypadkach: zagrożenie życia, przewlekła choroba, ciąża lub inne ważne sytuacje życiowe.

 Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:27:34.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:27:34
Opublikowane przez: Artur Bogumil