Wszystko o dowodach osobistych

Wszystko o dowodach osobistych Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy Na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 39, poz. 306), z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.


Dodatkowe informacje na stronie :


https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/4532,Informacje-ogolne.html


 


Sprawę załatwia:


Anna Jaworska


Tel. 48 662 70 14 wew.25


Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą


Ul. Kazimierza Pułaskiego 51 pok. nr. 7

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:38:04 | Data modyfikacji: 2014-01-30 14:49:08.
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:38:04
Data modyfikacji: 2014-01-30 14:49:08
Opublikowane przez: Artur Bogumil