Ewidencja gospodarstw agroturystycznych

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t,j,Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ze zm.)

Co należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 35 w/w/ ustawy usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
Ewidencję innych obiektów ( gospodarstw agroturystycznych) prowadzi wójt właściwy ze względu na miejsce ich położenia ( art.38 ustawy).
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie -w gospodarstwie rolnym, rolnicy mają obowiązek zgłosić ten obiekt do ewidencji (art.39 ust.3 ustawy).
Po zakończenia świadczenia usług hotelarskich w gospodarstwie rolnym rolnicy mają obowiązek informowania właściwego organu ( wójta) ich zakończeniu ( art.39 ust.5 ustawy)

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie do ewidencji gospodarstw agroturystycznych
- w przypadku zakończenia świadczenia usług, złożenie zawiadomienia o ich zakończeniu.

Sprawę załatwia:

Artur Bogumił
Tel. 48 662 70 14 wew.33
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą
Ul. Kazimierza Pułaskiego 51 pok. nr. 9

Pliki do pobrania:
 Wniosek do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, gospodarstwa agroturystycznego

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:57:05.
Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:57:05
Opublikowane przez: Artur Bogumil