ZAPYTANIE OFERTOWE
2013-07-17 10:52:13
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego, audiowizualnego, rozrywkowego oraz mebli biurowych) I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą tel. 48 662-70 35, fax. 4  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej Brzozówka I, Grabów Nowy etap II
2012-12-14 11:50:52
IBA.271.9.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-12-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.9.2012. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Brzozówka I, Grabów Nowy etap II   ...więcej

Zakup oleju napędowego dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
2012-10-11 12:31:14
ZSG.271.2.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-10-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.2.2012. Nazwa   ...więcej

`Nabór
2012-08-22 14:07:35
ośw.041.2.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2012 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad   ...więcej

`Zakup
2012-08-22 14:03:49
ośw.041.2.2012 Grabów nad Pilicą dnia 22.08.2012 roku Zapytanie ofertowe 2/2012 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   ...więcej

`Zakup
2012-08-22 13:56:58
ośw.041.2.2012 Grabów nad Pilicą dnia 22.08.2012 roku Zapytanie ofertowe 1/2012 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. z  ...więcej

`Sieć
2012-07-20 11:47:33
IBA.271.8.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.8.2012. Nazwa zadania: Sieć wodociągowa w Tomczynie. Działając na podstawie art. 40 u  ...więcej

Zakup oleju napędowego dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
2012-07-18 09:01:39
ZSG.271.1.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.1.2012. Nazwa   ...więcej

Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą
2012-07-06 11:01:28
IBA.271.7.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.7.2012. Nazwa z  ...więcej

Budowa szkolnego placu zabaw przy Publicznej szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie
2012-07-06 09:57:49
IBA.271.5.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.5.2012. Nazwa za  ...więcej

Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół
2012-07-06 08:49:04
IBA.271.6.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.6.2012. Nazwa za  ...więcej

`Remont
2012-03-07 14:03:46
IBA.271.4.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-03-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA.271.4.2012. Nazwa z  ...więcej

`Zakup
2012-03-07 10:11:35
IBA.271.3.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-03-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2012   ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy w grabowie nad Pilicą
2012-02-15 09:28:27
IBA.271.1.2012 Grabów nad Pilicą, 2012-02-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2012   ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14