```Modernizacja``
2011-10-12 08:18:24
ZSG.271.4.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-10-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.4.2011. Nazwa za  ...więcej

```Modernizacja``
2011-09-26 13:47:29
ZSG.271.3.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-09-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.3.2011. Nazwa za  ...więcej

```Zakup``
2011-09-21 08:58:15
ZSG.271.2.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-09-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.1.2011. Nazwa za  ...więcej

````Zakup```
2011-08-05 11:03:21
ZSG.271.1.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-08-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG.271.1.2011. Nazwa za  ...więcej

````Przebudowa```
2011-05-23 14:25:11
ZP.271.7.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-05-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2011. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą . Działając  ...więcej

````Zakup```
2011-05-20 12:41:23
ZP.271.6.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-05-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2011. Nazwa zadania: Zakup samochodu ciężarowego dla Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą   ...więcej

```````Wykonanie``````
2011-05-18 12:48:21
ZP.271.5.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-05-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2011. Nazwa zadania: 1.Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „S  ...więcej

``````Kanalizacja`````
2011-05-09 08:32:38
ZP.271.4.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-05-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2011. Nazwa zadania: Kanalizacja sanitarna we wsi Dąbrówki. Działając na podstawie ar  ...więcej

```Przebudowa``
2011-04-29 10:08:38
ZP.271.3.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-04-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2011. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Łękawicy i Dziecinowie. Działając na   ...więcej

````Zakup```
2011-03-21 11:37:10
ZP.271.2.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-03-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2011. Nazwa zadania: Zakup kruszywa łamanego kwarcytowego wraz z transportem dla Gminy Gr  ...więcej

```ZAKUP``
2011-02-03 10:09:23
ZP.271.1.2011 Grabów nad Pilicą, 2011-02-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2011   ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11