Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów - Grabów nad Pilicą-zamówienie uzupełniające
2008-12-29 10:44:56
Grabów nad Pilicą: Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów-Grabów nad Pilicą - zamówienie uzupełniająceOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej-sieci w m. Augustów zamówienie uzupełniające
2008-12-29 10:42:38
Grabów nad Pilicą: Budowa kanalizacji sanitarnej sieci w m. Augustów-zamówienie uzupełniająceOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamó  ...więcej

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby UG w Grabowie nad Pilica
2008-12-29 08:20:14
Grabów nad Pilicą: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad PilicąOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy   ...więcej

Zakup oleju napędowego do Zespołu Szkół w Grabowie n/PII
2008-11-20 12:14:44
  ...więcej

Zakup oleju napędowego do Zespołu Szkół w Grabowie n/P
2008-10-16 08:47:28
ZSG-341/2/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-10-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG-341/2/2008. Nazwa zadania: Zakup oleju napędowego do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pil  ...więcej

`Zakup
2008-09-29 11:49:31
ZSG-341/1/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-09-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSG-341/1/2008. Nazwa zadania: Zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilic  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów - Grabów nad Pilicą
2008-07-17 11:08:02
  IBA-341/12/2008                                        ...więcej

ogłoszenie o zawarciu umowy
2008-07-14 12:25:15
  ...więcej

zawiadomienie o wyborze oferty
2008-07-10 14:05:18
IBA-341/9/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-07-10 IZBUD LUCJAN BILSKI JANUSZ KRÓLIKOWSKI UL. Kapturska 30A 26-600 RADOM ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publ  ...więcej

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą
2008-07-08 11:51:03
MiU-341/112008 Grabów nad Pilicą, 2008-07-09   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MiU-341/11/2008. Nazwa zadania: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby  ...więcej

`BUDOWA
2008-06-13 09:17:59
IBA-341/9/2008 Grabów nad Pilicą, 2008-06-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBA-341/9/2008. Nazwa   ...więcej

`OGŁOSZENIE
2008-06-12 09:29:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MiU-341/8/2008. Nazwa zadania: Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą. Działając na pod  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12