bip.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grabow.pl
Sesje Rady strona główna 

ROK 2010
SESJI RADY GMINY NR XXXV 
PROTOKÓŁ NR XXXV Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 25 STYCZNIA 2010 ROKU

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje na temat funkcjonowania placówek oświatowych z terenu gminy.
8. Ustalenie planów pracy komisji na rok 2010.
9. Zmiany w Statucie GOPS.
10. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Pliki do pobrania:

 PROTOKÓŁ NR XXXV Z SESJI RADY GMINY.doc

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-03-12 08:41:40.

Zobacz:
 ROK 2008 .  ROK 2009 .  ROK 2010 .  ROK 2011 .  ROK 2012 .  ROK 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-12 08:41:40
Opublikowane przez: Artur Bogumil

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grabow.pl