Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
Wybory Sejm i Senat 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Sejm i Senat 2015 r. strona główna 

Wybory Sejm i Senat 2015 r.
Zarządzenie nr 57.2015 

Zarządzenie nr 57.2015
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 05.10.2015r.

w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art.182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz. U. Nr. 21, poz. 112 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Grabów nad Pilicą w w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt

/-/ inż Euzebiusz Strzelczyk

 

 
Załącznik
Do Zarządzenia Nr 57.2015
Wójta Gminy Grabów nad Pilica
z dnia 05.10.2015 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
W GRABOWIE NAD PILICĄ,
ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. PARKOWA 4, 26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Halina Michalak zam. Augustów
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Renata Kaczmarek zam. Grabów nad Pilicą
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Justyna Strzelczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Platforma Obywatelska RP
4. Pani Renata Sabina Kalbarczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Kongres Nowej Prawicy
5. Pani Bogusława Jaworska, zam. grabów nad Pilicą
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Marianna Alicja Petryka, zam. Strzyżyna
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pani Aneta Jadwiga Sułkowska, zam. Lipinki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pan Daniel Paweł Pogoda, zam. Koziołek
- KW KORWiN
9. Pani Anna Plesiewicz, zam. Dąbrówki
- pracownik samorządowy

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
W GRABOWIE NAD PILICĄ,
ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ UL. PARKOWA 4,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Joanna Agnieszka Rozborska zam. Budy Augustowskie
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Monika Szatan zam. Brzozówka
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Renata Kęsik, zam. Grabów Zaleśny
- KWW Kukiz`15
4. Pan Jakub Jaworski, zam. Cychrowska Wola
- KW Platforma Obywatelska RP
5. Pani Zofia Teresa Penkul, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Kongres Nowej Prawicy
6. Pani Krystyna Bojdzińska, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pani Anna Szczygieł zam. Grabina
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Anna Gontarek, zam. Czerwonka
- KW Korwin
9. Pani Edyta Zenona Ślusarczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- pracownik jednostki organizacyjnej

 

 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
W ŁĘKAWICY
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĘKAWICA 10B,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ

1. Pani Milena Strzelczyk zam. Grabów nad Pilicą
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
2. Pani Monika Renata Janowska, zam. Wyborów
- KWW Kukiz`15
3. Pani Angelika Brynda, zam. Brzozówka
- KW Platforma Obywatelska RP
4. Pani Sylwia Bajerowska, zam. Łękawica
- KW Kongres Nowej Prawicy
5. Pan Stanisław Antoni Wasilewski, zam. Zakrzew
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Teresa Jolanta Irzykowska, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pan Ryszard Ćwiek, zam. Lipinki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Bożena Kowalczyk, zam. Zwierzyniec
- KW Korwin
9. Pani Jolanta Stefaniak, zam. Grabowska Wola
- pracownik jednostki organizacyjnej


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
W AUGUSTOWIE
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA UL. WSPÓLNA 19,
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ


1. Pani Klaudia Magdalena Żarłok, zam. Augustów
- KWW Zbigniewa Stonogi
2. Pani Agnieszka Krystyna Simbor, zam. Augustów
- KW Nowoczesna Ryszard Petru
3. Pani Katarzyna Ilona Kowalczyk zam. Augustów
- KWW Kukiz`15
4. Pani Jadwiga Sylwia Durajczyk, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Platforma Obywatelska RP
5. Pani Janina Uliasz, zam. Grabów nad Pilicą
- KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Pani Monika Katarzyna Wójcik, zam. Grabów nad Pilicą
- Koalicyjny KW SLD+TR+PPS+UP=Zieloni
7. Pan Eugeniusz Adam Wróblewski, zam. Dąbrówki
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Pani Alicja Stelmaszczyk zam. Augustów
- KW Korwin
9. Pani Krystyna Puk, zam. Grabów nad Pilicą
- pracownik samorządowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 07:50:56, wprowadzający: Artur Bogumil
wersja do druku