Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
- Akt małżeństwa
- Akt urodzenia
- Akt zgonu
- Odpisy z ksiąg
- oświadczenie o powrocie do nazwiska
- skrócenie miesięcznego terminu
- sprostowanie błędu
- ustalenie odtworzenie aktu
- uznanie dziecka
- uzupełnienie aktu
- zmiana nazwiska
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Urząd Stanu Cywilnego > ustalenie odtworzenie aktu strona główna 

ustalenie odtworzenie aktu
Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu
cywilnego 
Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
________________________________________


Jakie dokumenty:
• wniosek,
• zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
• posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby (osób), której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
Podstawa prawna:
Art. 34 lub 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty skarbowe:
• decyzja dotycząca ustalenia lub odtworzenia treści aktu stanu cywilnego - 39 zł.
Załącznik cz. I pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU MAŁŻEŃSTWA

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU URODZENIA

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU ZGONU

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:29:38 Informację zaktualizowano 2013-05-21 14:30:46, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
wersja do druku