Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
- Akt małżeństwa
- Akt urodzenia
- Akt zgonu
- Odpisy z ksiąg
- oświadczenie o powrocie do nazwiska
- skrócenie miesięcznego terminu
- sprostowanie błędu
- ustalenie odtworzenie aktu
- uznanie dziecka
- uzupełnienie aktu
- zmiana nazwiska
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Urząd Stanu Cywilnego > skrócenie miesięcznego terminu strona główna 

skrócenie miesięcznego terminu
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego  
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
________________________________________


Jakie dokumenty:
• podanie o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie podania,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty skarbowe:
Decyzja zezwalająca na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł. Załącznik cz. I pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Decyzja skracająca termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawana jest w szczególnych przypadkach: zagrożenie życia, przewlekła choroba, ciąża lub inne ważne sytuacje życiowe.

 Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:27:34, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
wersja do druku