Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Ewidencja gospodarstw agroturystycznych strona główna 

Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
 
Ewidencja gospodarstw agroturystycznych

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t,j,Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ze zm.)

Co należy wiedzieć?

Zgodnie z art. 35 w/w/ ustawy usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
Ewidencję innych obiektów ( gospodarstw agroturystycznych) prowadzi wójt właściwy ze względu na miejsce ich położenia ( art.38 ustawy).
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie -w gospodarstwie rolnym, rolnicy mają obowiązek zgłosić ten obiekt do ewidencji (art.39 ust.3 ustawy).
Po zakończenia świadczenia usług hotelarskich w gospodarstwie rolnym rolnicy mają obowiązek informowania właściwego organu ( wójta) ich zakończeniu ( art.39 ust.5 ustawy)

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie do ewidencji gospodarstw agroturystycznych
- w przypadku zakończenia świadczenia usług, złożenie zawiadomienia o ich zakończeniu.

Sprawę załatwia:

Artur Bogumił
Tel. 48 662 70 14 wew.33
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą
Ul. Kazimierza Pułaskiego 51 pok. nr. 9

Pliki do pobrania:
 Wniosek do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, gospodarstwa agroturystycznego
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 10:57:05, wprowadzający: Artur Bogumil
wersja do druku