Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka nieruchomościami strona główna 

Gospodarka nieruchomościami
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w m. Nowa Wola
 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 09:31:16, wprowadzający: Artur Bogumil
Informacja wynik przetargu Nowa Wola 
Grabów n/Pilicą,dn.16.11.2012r.


INFORMACJA

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.,Nr 207,poz.2108 z późn.zm.) Wójt Gminy Grabów n/Pilicą poniżej informuje:


1. W dniu 16 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy w Grabowie n/Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51 odbył się przetarg ustny ograniczony.
2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 38 o pow.0,3001 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wola mająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kozienicach księgę wieczystą KW Nr RA1K/00055230/9.
3. Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, osób niedopuszczonych nie było.
4. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł ; najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 10.100,00 zł.
5. Jako nabywcę nieruchomości ustalono P.Stanisławę Kaszewiak.


Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
Euzebiusz Strzelczyk
 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 14:01:21, wprowadzający: Artur Bogumil
wersja do druku