INFORMACJA w sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej
2014-05-05 07:55:55
INFORMACJAz dnia 2 maja 2014 r.sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art. 182 § 7 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Państwowej Komisji wyb  ...więcej

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 76 PUŁKU PIECHOTY W AUGUSTOWIE
2014-04-02 09:42:20
  ...więcej

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014-04-01 09:05:38
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotycząca możliwości głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku   1. DEFINICJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Zgodnie z art. 5 punkt 11 ustawy z d  ...więcej

I N F O R M A C J A
2014-03-27 12:21:26
I N F O R M A C J A  Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) informuję, że tablice ogłoszeń sołtysów poszczególnych wsi na terenie gminy są przeznaczone   ...więcej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
2014-02-13 13:36:04
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Radomiu Nr Ra. 399.2013 z dnia 26 listopada 2013r w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Nr Ra.400.2013 z dnia 26 listopada 2  ...więcej

Opinia o prawidłowości kwoty długu w latach objętych WPF
2014-01-24 11:53:34
  ...więcej

Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu na rok 2014.
2014-01-24 11:51:22
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
2013-10-21 12:31:21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  ...więcej

Ogłoszenie
2013-06-06 12:32:28
O G Ł O S Z E N I E W związku z zaistniałą na terenie naszej gminy w dniu 20 maja 2013r. klęską gradobicia informuję, że poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać się z wnioskiem do Komisji powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego - o sza  ...więcej

PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Nowa Wola
2012-10-10 09:28:45
  ...więcej

Nabór do projektu "Zmieńmy siebie" 2012r.
2012-05-25 12:03:48
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą ogłasza nabór do projektu systemowego „Zmieńmy siebie” Szczegó  ...więcej

`Wykaz
2012-05-22 12:52:56
  ...więcej

Dyżur posła na Sejm RP Czesława Czechyra
2012-04-20 08:20:48
INFORMACJA o dyżurze posła na Sejm RP Czesława Czechyra Poseł na Sejm RP Pan Czesław Czechyra (PO) pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.1300 w Sali Konferencyjnej. Zaprasza wyborc  ...więcej

Pokazano 101 - 113 z 113
poprzednie