2015-04-10 08:33:51
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY GRABOWÓW NAD PILICĄz dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborcz  ...więcej

INFORMACJA
2015-04-10 08:27:13
INFORMACJA Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr. 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że tablice ogłoszeń sołtysów poszczególnych wsi na terenie gminy są przeznaczone na bezpłat  ...więcej

Nabór na stanowisko - Pracownik socjalny.
2015-02-06 14:14:11
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą poszukuje kandydatów na stanowisko - Pracownik socjalny.   Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo. 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:Kandydat powinien  ...więcej

Wynik zapytania ofertowego 1/2015
2015-01-27 14:11:54
  ...więcej

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy
2015-01-21 09:35:58
Wójt Gminy Grabów nad Pilicąogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy I. Nazwa i adres jednostki .Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 5126-902 Grabów na  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w ramach projektu pt. „Moja Przyszłość"
2015-01-15 14:24:27
ZAKUPRO.041.1.2014 Grabów nad Pilicą dnia 15.01.2015 roku Zapytanie ofertowe 1/2015 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm.)Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do z  ...więcej

Uchwała Nr Ra 430.2014 RIO
2015-01-07 14:45:12
Uchwała Nr Ra 430.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 r, w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grabów n/Pilicą projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015. &n  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ
2015-01-07 07:37:56
Grabów nad Pilicą 2015-01-02   INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKOKIEROWNIKA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ   Wójt Gminy Grabów nad Pilicą informuje, że w wyn  ...więcej

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2014-11-19 08:37:13
WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ ogłasza konkursna stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działa  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w ramach projektu pt. „Moja Przyszłość"
2014-10-27 11:35:35
RO.271.3.2014 Grabów nad Pilicą dnia 27.10.2014 roku Zapytanie ofertowe 3/2014 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)Gmina Grabów nad Pilicą zapras  ...więcej

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grabów nad Pilicą
2014-06-27 12:46:54
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz art. 40, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk  ...więcej

INFORMACJA w sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej
2014-05-05 07:55:55
INFORMACJAz dnia 2 maja 2014 r.sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art. 182 § 7 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Państwowej Komisji wyb  ...więcej

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 76 PUŁKU PIECHOTY W AUGUSTOWIE
2014-04-02 09:42:20
  ...więcej

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014-04-01 09:05:38
INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotycząca możliwości głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku   1. DEFINICJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Zgodnie z art. 5 punkt 11 ustawy z d  ...więcej

I N F O R M A C J A
2014-03-27 12:21:26
I N F O R M A C J A  Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) informuję, że tablice ogłoszeń sołtysów poszczególnych wsi na terenie gminy są przeznaczone   ...więcej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
2014-02-13 13:36:04
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Radomiu Nr Ra. 399.2013 z dnia 26 listopada 2013r w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Nr Ra.400.2013 z dnia 26 listopada 2  ...więcej

Opinia o prawidłowości kwoty długu w latach objętych WPF
2014-01-24 11:53:34
  ...więcej

Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu na rok 2014.
2014-01-24 11:51:22
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
2013-10-21 12:31:21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  ...więcej

Ogłoszenie
2013-06-06 12:32:28
O G Ł O S Z E N I E W związku z zaistniałą na terenie naszej gminy w dniu 20 maja 2013r. klęską gradobicia informuję, że poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać się z wnioskiem do Komisji powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego - o sza  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 124
poprzednie     następne