PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
2019-09-18 11:59:29
Wójt Gminy Grabów nad PilicąOGŁASZAPIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą, położonej w miejscowości Lipinki gmina Grabów   ...więcej

Ogłoszenie
2019-08-27 14:22:00
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-20 08:39:32
   ...więcej

Sprzedaż koparko-ładowarki KOMATSU II
2019-08-07 08:51:41
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2019Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 24.07.2019 roku.Znak sprawy RO.7021.1.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYMna sprzedaż używanej ruchomości: KOPARKO-ŁADOWARKA KOMATSU   ...więcej

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
2019-07-30 11:50:40
Rb-NDSsprawozdanie o nadwyżce / deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku2019 Pliki do pobrania:    ...więcej

Sprzedaż koparko-ładowarki KOMATSU
2019-07-24 09:08:11
  ...więcej

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia
2019-06-14 07:46:19
  ...więcej

Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
2019-05-31 14:22:25
      Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą  z realizacji programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  ...więcej

Obwieszczenie -budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8.
2019-05-28 10:43:22
Pliki do pobrania:    ...więcej

Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2018 roku
2019-05-24 07:55:04
  ...więcej

Wykaz ulg 2018r
2019-05-23 14:27:52
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
2019-05-20 14:36:18
OGŁOSZENIEWójta Gminy Grabów n/Pilicą  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) zawiadamiam, że od dnia 22.05.2019r. do dnia 27.06.2019r.  ...więcej

Sprawozdania za 2018 rok
2019-05-10 08:22:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęściu postępowania
2019-05-07 08:49:29
  ...więcej

Wyniki badań wody
2019-04-25 14:25:08
   Plik do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
2019-02-21 07:42:04
  ...więcej

Ocena jakości wody
2019-02-18 13:37:28
  ...więcej

Decyzja zatwierdzająca taryfy za wodę i ścieki
2019-02-07 11:26:29
  ...więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
2019-01-14 08:58:37
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Brynda będzie pełnił dyżur oraz przyjmował skargi i wnioski w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1700 do 1800 w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie na Pilicą ul Kazimierza Pułaskie  ...więcej

OGŁOSZENIE WS. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOT. PROJEKTU “PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK”
2018-11-08 14:04:33
ZARZĄDZENIE NR 72.2018WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 8 listopada 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacj  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 136
poprzednie     następne