Obwieszczenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
2019-02-21 07:42:04
  ...więcej

Ocena jakości wody
2019-02-18 13:37:28
  ...więcej

Decyzja zatwierdzająca taryfy za wodę i ścieki
2019-02-07 11:26:29
  ...więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
2019-01-14 08:58:37
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Brynda będzie pełnił dyżur oraz przyjmował skargi i wnioski w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1700 do 1800 w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie na Pilicą ul Kazimierza Pułaskie  ...więcej

OGŁOSZENIE WS. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOT. PROJEKTU “PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK”
2018-11-08 14:04:33
ZARZĄDZENIE NR 72.2018WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 8 listopada 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacj  ...więcej

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ
2018-10-09 08:53:25
RO.8023.1.6.2018.AP    INFORMACJAKOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W związku z upływem terminu składania dokumentó  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony
2018-10-02 07:15:36
   ...więcej

obwieszczenie wojewody Mazowieckiego ws budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 8
2018-09-18 12:45:55
  ...więcej

Konkurs na stanowisko Kierownika SPOZO
2018-09-17 16:16:24
WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
2018-09-12 09:40:19
    Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej  ...więcej

Decyzja w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości
2018-09-07 09:30:28
MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwięcia
2018-09-03 14:12:39
  ...więcej

Zarządzenie nr 55.2018 w sprawie konsultacji społecznych sprzedaż napojów alkoholowych
2018-08-31 13:45:37
UWAGA Zmiana miejsca zebrania 21 września 2018r godz. 17:00, które odbędzie się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Augustowie.  ...więcej

konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2018-08-14 12:56:44
  INFORMACJAKOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU W związku z upływem terminu składania dokumentów aplikujących do konkursu na  ...więcej

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-232
2018-08-10 12:07:21
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2018-08-02 07:27:25
  ...więcej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
2018-07-30 12:35:03
  ...więcej

Postanowenie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2018-07-18 14:51:27
Pliki do pobrania:    ...więcej

Straty w gospodarstwach rolnych - SUSZA
2018-06-25 12:31:58
  Straty w gospodarstwach rolnych - SUSZA  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Grabów nad Pilicą o zamiarze udostępnienia kanału technicznego
2018-06-19 14:39:55
   ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 141
poprzednie     następne