Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2020-03-05 08:43:36
  ...więcej

Ocena jakości wody
2020-03-03 07:50:15
  ...więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza
2020-02-28 09:26:11
      Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w po  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2020-02-27 14:08:16
  ...więcej

Obwieszcenie Wojewody Mazowieckiego
2020-02-20 12:13:05
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2020-02-13 12:17:33
  ...więcej

Wykonane zadania w miejscowości Augustów.
2020-02-03 09:48:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wnisieniu odwołania
2020-01-31 14:42:57
  ...więcej

Informacja o zmianach w BDO
2020-01-09 14:49:34
Informacja o zmianach w BDO Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531),   ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2019-12-23 14:29:55
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2019-12-17 13:51:51
  Decyzja do pobrania: DECYZJA RSKiOŚ.6220.1.2018.JM  ...więcej

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
2019-12-06 08:28:40
Wójt Gminy Grabów nad PilicąOGŁASZAII PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą, położonej w miejscowości Lipinki gmina Grabów nad Pi  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA CELE STATUTOWE DLA OSP
2019-12-02 12:11:40
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2019-12-02 11:58:50
  OGŁOSZENIEWójta Gminy Grabów n/Pilicą   Wójt Gminy Grabów nad Pilicą działając, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 22  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchmości przeznaczonej do oddania w najem
2019-11-29 13:02:58
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM, POŁOŻONEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U  ...więcej

Protokół
2019-11-27 11:21:57
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-27 09:26:41
  ...więcej

Zawiadomienie
2019-11-25 14:04:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2019-11-21 11:49:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 62.2019
2019-11-15 14:51:53
ZARZĄDZENIE NR 62.2019WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 15 listopada 2018 roku. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organiz  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 141
poprzednie     następne