Tablica ogłoszeń

Projekt uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza 

 

 

 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Projekt ww. uchwały jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mazovia.pl (link):
https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,226,ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html
W marcu 2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu w Ciechanowie, Płocku, Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce zorganizowane zostaną otwarte spotkania informacyjne dotyczące nowego programu ochrony powietrza, jak również Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, za pośrednictwem którego samorządy gminne mogą uzyskać dofinansowanie m. in. na wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji powierzchniowej w gminie, co jest jednym z działań naprawczych określonych w przedmiotowym programie ochrony powietrza. Szczegółowy harmonogram spotkań wraz ze wskazaniem miejsc spotkań dla poszczególnych gmin, dostępny jest na stronie internetowej www.mazovia.pl (link podany powyżej).
Ze względu na to, że w programie ochrony powietrza zostały nałożone obowiązki również na osoby fizyczne, informujemy mieszkańców gminy o spotkaniach, o których mowa powyżej oraz o prowadzonych konsultacjach społecznych, które rozpoczną się w dniu 2 marca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2020-02-28 09:26:11.
Data wprowadzenia: 2020-02-28 09:26:11
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót