Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grabów n/Pilicą

 Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) zawiadamiam, że od dnia 22.05.2019r. do dnia 27.06.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51, na stronach internetowych Urzędu www.grabow.pl i www.bip.grabow.pl oraz na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Lipinki zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51, pok.nr 2, tel.(048) 662 70 14 w.28.

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
/_/ inż.Euzebiusz Strzelczyk

 

 

RSKiOŚ.6840.1.2019.JM

Wójt Gminy Grabów n/Pilicą
informuje,
że Rada Gminy Grabów nad Pilicą Uchwałą Nr 25.170.2017
z dnia 15.12.2017r. przeznaczyła do sprzedaży niżej podaną nieruchomość:

1. nieruchomość rolna położona w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha, które zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach Nr RA1K/00063618/2;
2. nieruchomość powyższa jest niezabudowana;
3. dla terenu, na którym znajduje się ww.nieruchomość, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów nad Pilicą (uchwała nr IV/33/2000 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28.06.2000r.) nieruchomość powyższa znajduje się na obszarze określonym jako: w pasie 100 m od drogi tereny zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej w formie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w dalszej części tereny rolnicze.
4. cena wywoławcza nieruchomości 65.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy);
5. nieruchomość powyższa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
6. osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) ustala się termin do złożenia wniosku do 04.07.2019r.

 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

/-/ inż.Euzebiusz Strzelczyk

 

 

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:36:18.
Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:36:18
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót