Tablica ogłoszeń

Wyniki naboru na wolne stanowisko 

 

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE W URZEDZIE GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

- referent do spraw obsługi punktu kancelaryjnego i systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

Informuję, żę w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany/a:


Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania

Izabela Matysiak

Podgaje gm. Stromiec

UZASADNIENIE:

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniła do zatrudnienia Panią Izabelę Matysiak która spełniła wszystkie wymogi formalne zarówno niezbędne jak i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów z etapu drugiego konkursu. Kandydatka oświadcza się 7- letnim stażem pracy w samorządzie gminnym, uczestniczyła w wprowadzaniu systemu EZD do urzędu w którym pracowała i czynnie wykonywała w tym systemie czynności kancelaryjne, posiada doświadczenie w pisaniu wniosków i rozliczaniu projektów unijnych w poprzednim programowaniu a także pisaniu wniosków i kompletowaniu dokumentacji w obecnej perspektywie unijnej, cechuje się umiejętnościami interpersonalnymi i wysoką kulturą osobistą. Zgodnie uważamy że, kompetencje i doświadczenie Pani Izabeli Matysiak gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku do spraw obsługi punktu kancelaryjnego i systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

Bożena Giezek

 wyniki.pdf

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2017-02-24 08:40:54 | Data modyfikacji: 2017-02-24 10:05:17.
Data wprowadzenia: 2017-02-24 08:40:54
Data modyfikacji: 2017-02-24 10:05:17
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót