UCHWAŁA NR 16.98.2020
2020-07-31 08:41:34
UCHWAŁA NR 16.98.2020 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2029 Pliki do pobrani:    ...więcej

UCHWAŁA NR 16.97.2020
2020-07-31 08:38:51
UCHWAŁA NR 16.97.2020 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok. Pliki do pobrani:    ...więcej

UCHWAŁA NR 16.96.2020
2020-07-31 08:36:57
UCHWAŁA NR 16.96.2020 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fnansowego... Pliki do pobrani:    ...więcej

UCHWAŁA NR 16.95.2020
2020-07-31 08:10:08
UCHWAŁA NR 16.95.2020 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 lipca 2020 roku   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą wotum zaufania za rok 2019.   Pliki do pobrani:    ...więcej

UCHWAŁA NR 15.94.2020
2020-06-30 09:53:11
UCHWAŁA NR 15.94.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2019. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.93.2020
2020-06-30 09:49:03
UCHWAŁA NR 15.93.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie skargi... Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.92.2020
2020-06-30 09:47:10
UCHWAŁA NR 15.92.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.91.2020
2020-06-30 09:43:32
UCHWAŁA NR 15.91.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.90.2020
2020-06-30 09:35:30
UCHWAŁA NR 15.90.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie zmian w WPF na lata 2020 - 2029. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.89.2020
2020-06-30 09:33:09
UCHWAŁA NR 15.89.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie zakupu działki nr 377/3o pow. 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 15.88.2020
2020-06-30 09:30:08
UCHWAŁA NR 15.88.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy   ...więcej

UCHWAŁA NR 15.87.2020
2020-06-30 09:26:26
UCHWAŁA NR 15.87.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29.05.2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 14.86.2020
2020-05-19 14:48:49
UCHWAŁA NR 14.86.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 2.03.2020 roku w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 roku Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 14.85.2020
2020-05-19 14:47:28
UCHWAŁA NR 14.85.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 2.03.2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 14.83.2020
2020-05-19 14:43:17
UCHWAŁA NR 14.83.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 2.03.2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó  ...więcej

UCHWAŁA NR 14.84.2020
2020-05-19 14:21:32
UCHWAŁA NR 14.84.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 2.03.2020 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratura Rejonowa w Kozienicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu na Uchwałę Rady Gminy w G  ...więcej

UCHWAŁA NR 14.82.2020
2020-05-19 14:16:15
UCHWAŁA NR 14.82.2020RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 2.03.2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grabów nad Pilicą, w roku szkolnym 2019/2020   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 13.81.2020
2020-01-30 12:22:22
UCHWAŁA NR 13.81.2020 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 13.80.2020
2020-01-30 12:19:38
Uchwała Nr 13.80.2020 RADY GMINY w Grabowie nad Pilicąz dnia 10.01.2020 w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 13.79.2020
2020-01-30 12:17:12
UCHWAŁA NR 13.79.2020RADY GMINY Grabów nad Pilicąz dnia 10.01.2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 43
poprzednie     następne