Uchwała Nr 6.35.2019
2019-09-25 12:06:45
Uchwała Nr 6.35.2019 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie      ...więcej

UCHWAŁA NR 6.34.2019
2019-09-25 12:03:48
UCHWAŁA NR 6.34.2019RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok        ...więcej

Uchwała Nr 6.33.2019
2019-09-25 11:37:39
Uchwała Nr 6.33.2019 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2019 r.   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2027      ...więcej

Uchwała Nr 6.32.2019
2019-09-25 11:34:09
Uchwała Nr 6.32.2019Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 28 czerwca 2019r.   w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą za 2018 rok.        ...więcej

Uchwała Nr 6.30.2019
2019-09-25 11:29:39
Uchwała Nr 6.30.2019Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą wotum zaufania za 2018 rok.   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 5.29.2019
2019-07-02 07:19:24
Uchwała Nr 5.29.2019Rady Gminy w Grabowie nad Pilicąz dnia 29 marca 2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 5.28.2019
2019-06-14 11:13:19
UCHWAŁA NR 5.28.2019RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w roku 2019 Plik  ...więcej

UCHWAŁA NR 5.27.2019
2019-06-14 11:08:43
UCHWAŁA NR 5.27.2019 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 5.26.2019
2019-06-14 11:05:55
UCHWAŁA Nr 5.26.2019 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 29 marca 2019 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2027 Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA Nr 5.25.2019
2019-06-14 11:00:56
UCHWAŁA Nr 5.25.2019Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą   Pliki do pobrania: &nb  ...więcej

Uchwała Nr 4.24.2019
2019-03-22 10:57:00
Uchwała Nr 4.24.2019Rady Gminy Grabowie n/Pilicąz dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 4.23.2019
2019-03-22 10:54:40
Uchwała Nr 4.23.2019 Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 30.01.2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 4.22.2019
2019-03-22 10:53:19
Uchwała Nr 4.22.2019 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 4.21.2019
2019-03-22 10:51:49
UCHWAŁA NR 4.21.2019RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA Nr 4.20.2019
2019-03-22 10:49:41
UCHWAŁA Nr 4.20.2019 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019 r.   w sprawe zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027   Pliki do pobrania:  ...więcej

UCHWAŁA NR 4.19.2019
2019-03-22 10:46:06
UCHWAŁA NR 4.19.2019 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym   ...więcej

UCHWAŁA Nr 4.18.2019
2019-03-22 10:43:34
UCHWAŁA Nr 4.18.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

Pokazano 41 - 57 z 57
poprzednie