UCHWAŁA NR 32.211.2018
2018-11-14 10:53:34
UCHWAŁA NR 32.211.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 32.210.2018
2018-11-14 10:52:23
UCHWAŁA NR 32.210.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILCĄz dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocj  ...więcej

UCHWAŁA NR 32.209.2018
2018-11-14 10:49:59
UCHWAŁA NR 32.209.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 32.208.2018
2018-11-14 10:48:13
UCHWAŁA NR 32.208.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 32.207.2018
2018-11-14 10:46:59
Uchwała Nr 32.207.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 31 pażdziernika 2018 roku   w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 31.206.2018
2018-11-14 10:44:05
Uchwała Nr 31.206.2018 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 04 października 2018r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu na uchwałę Rady Gminy w Grab  ...więcej

UCHWŁA NR 31.205.2018.
2018-11-14 10:42:51
UCHWŁA NR 31.205.2018.Rady Gminy Grabów nad Pilica z dnia 04 października 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Nowa Wola P  ...więcej

UCHWAŁA Nr 31.204.2018
2018-11-14 10:41:44
UCHWAŁA Nr 31.204.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 04 października 2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Grabów nad Pil  ...więcej

UCHWAŁA NR 31.203.2018
2018-11-14 10:39:36
UCHWAŁA NR 31.203.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 04 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 31.202.2018
2018-11-14 10:38:09
UCHWAŁA NR 31.202.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 04 października 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Planu Odnowy i Rozwoju Sołectwa Wyborów na lata 2014-2020 podjętego uchwałą Rady Gminy Grabów nad Pilicą   ...więcej

UCHWAŁA NR 30.201.2018
2018-11-14 10:36:36
UCHWAŁA NR 30.201.2018RADY GMINY w GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 24.08.2018r.   w sprawie nabycia działki nr 4/14 obręb geodezyjny Kępa Niemojewska stanowiącej drogę.   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 30.200.2018
2018-11-14 10:34:11
UCHWAŁA NR 30.200.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do popbrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 30.199.2018
2018-11-14 10:33:03
UCHWAŁA NR 30.199.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia ty  ...więcej

UCHWAŁA NR 29.198.2018
2018-09-06 12:44:25
UCHWAŁA NR 29.198.2018RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 29.197.2018
2018-09-06 12:43:17
UCHWAŁA Nr 29.197.2018RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą  ...więcej

Uchwała Nr 29.196.2018
2018-09-06 12:41:33
Uchwała Nr 29.196.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 29.195.2018
2018-09-06 12:40:06
Uchwała Nr 29.195.2018RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄz dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA NR 29.194.2018
2018-09-06 12:34:51
UCHWAŁA NR 29.194.2018 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Pliki do pobrania:      ...więcej

Uchwała Nr 29.193.2018
2018-09-06 12:33:57
Uchwała Nr 29.193.2018 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027   Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 29.192.2018
2018-09-06 12:31:00
UCHWAŁA Nr 29.192.2018Rady Gminy Grabów nad Pilicąz dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 58
poprzednie     następne