UCHWAŁA NR 21.162.2013
2013-08-01 09:20:10
UCHWAŁA NR 21.162.2013 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2012. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.161.2013
2013-08-01 09:17:48
Uchwała Nr 21.161.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.160.2013
2013-08-01 09:15:35
Uchwała Nr 21.160.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2023 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.159.2013
2013-08-01 09:14:21
Uchwała Nr 21.159.2013 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 21.158.2013
2013-08-01 09:13:40
Uchwała Nr 21.158.2013 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2012. Pliki do pobr  ...więcej

Uchwała Nr 21.157.2013
2013-08-01 09:12:52
Uchwała Nr 21.157.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: odpowiedzi na pismo Prokuratury Rejonowej w Kozienicach z dnia 29 maja 2013r.. Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 20.156.2013
2013-05-29 09:04:11
UCHWAŁA NR 20.156.2013 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ Z DNIA 12 marca 2013r. w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Augustowie Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA NR 20.155.2013
2013-05-29 09:03:35
UCHWAŁA NR 20.155.2013 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 12.03.2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabów nad Pilicą w 2013 roku Pliki do  ...więcej

Uchwała Nr 20.154.2013
2013-05-29 09:01:55
Uchwała Nr 20.154.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 20.152.2013
2013-05-29 09:00:31
Uchwała Nr 20.152.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 20.151.2013
2013-05-29 08:59:57
Uchwała Nr 20.151.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 20.150.2013
2013-05-29 08:59:19
Uchwała Nr 20.150.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała nr 20.149.2013
2013-05-29 08:58:33
Uchwała nr 20.149.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: ogólnodostępności i bezpłatności wielofunkcyjnych boisk wykonywanych w ramach projektu p.n. "Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Ze  ...więcej

UCHWAŁA nr 20.148.2013
2013-05-29 08:57:52
UCHWAŁA nr 20.148.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 12 marca 2013 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy i Rozwoju Sołectwa Grabów nad Pilicą. Pliki do pobrania  ...więcej

Pokazano 21 - 34 z 34
poprzednie