Uchwała Nr 11.62.2011
2012-01-09 13:55:25
Uchwała Nr 11.62.2011 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatk  ...więcej

Uchwała 11.61.2011
2012-01-09 13:54:15
Uchwała 11.61.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie : uchwalenia stawek podatku od nieruchomości Pliki do pobrania:   ...więcej

2012-01-09 13:52:53
Uchwała Nr 11.60.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego w 2012 roku w Gminie Grabów nad Pilicą . Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr 10.59.2011
2011-12-08 09:32:10
Uchwała Nr 10.59.2011    Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą               z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Pliki do pobran  ...więcej

Uchwała Nr 10.57.2011
2011-12-08 09:25:52
Uchwała Nr  10.57.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 września 2011 roku  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Grabów nad Pilicą Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 10.56.2011
2011-12-08 09:20:59
Uchwała Nr 10.56.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 września 2011 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabów nad Pilicą Pli  ...więcej

UCHWAŁA NR 10.54.2011
2011-12-08 09:20:12
UCHWAŁA NR 10.54.2011 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 27 września 2011 roku    w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonow  ...więcej

UCHWAŁA Nr 10.53.2011
2011-12-08 09:19:14
UCHWAŁA Nr 10.53.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 września 2011 r.   w sprawie: zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.  Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 9.52.2011
2011-12-08 09:16:44
Uchwała Nr  9.52.2011    Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą   z dnia 18 lipca 2011 roku  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 9.51.2011
2011-12-08 08:46:53
Uchwała Nr 9.51.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do realizacji projektu systemowego                ...więcej

Uchwała Nr 8.50.2011
2011-12-08 08:45:39
Uchwała Nr 8.50.2011Rady Gminy w Grabowie n/Pilicąz dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi AugustówPliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 8.49.2011
2011-12-08 08:44:52
Uchwała Nr 8.49.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011 roku                            &nb  ...więcej

Uchwała Nr 8.48.2011
2011-12-08 08:37:46
Uchwała Nr 8.48.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011 roku. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 8.47.2011
2011-12-08 08:35:07
Uchwała Nr 8.47.2011    Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą               z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok  Pliki do pob  ...więcej

Uchwała Nr 8.46.2011
2011-12-08 08:32:44
Uchwała Nr 8.46.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 7.39.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 8.45.2011
2011-12-08 08:31:26
Uchwała Nr 8.45.2011 Rady Gminy  Grabów nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie : uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 7.40.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 8.44.2011
2011-12-08 08:29:45
Uchwała Nr 8.44.2011 Rady Gminy  Grabów nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywiln  ...więcej

UCHWAŁA Nr 8.43.2011
2011-12-08 08:28:03
UCHWAŁA Nr 8.43.2011 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Pliki do pobrania:    ...więcej

UCHWAŁA Nr 8.42.2011
2011-12-08 08:26:02
UCHWAŁA Nr 8.42.2011 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego Pliki do pobrania:    ...więcej

Uchwała Nr 7.41.2011
2011-06-09 12:19:46
Uchwała Nr 7.41.2011 Rady Gminy Grabowie n/Pilicą z dnia 31maja 2011r. w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy oraz zasad jej wypłacania Pliki do pobrania:   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 63
poprzednie     następne