ROK 2010

SESJI RADY GMINY NR I 
PROTOKÓŁ NR I Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 ROKU

Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy- godzina 910

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy
b. Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
c. Przeprowadzenie głosowania (tajnego)
d. Podjęcie uchwały stwierdzającego wybór przewodniczącego Rady Gminy
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenie sesji od radnego seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
a. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
b. Przeprowadzenie głosowania
c. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
8. Powołanie Komisji Stałych przy Radzie Gminy.
a) Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
b) Komisja rolnictwa Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
c) Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Finansów i Planowania
d) Komisja Rewizyjna
e) Komisja Statutowa
9. Interpelacje radnych Rady Gminy.
10. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:

 PROTOKÓŁ NR I Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 ROKU

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:40:12 | Data modyfikacji: 2011-02-04 09:17:20.
Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:40:12
Data modyfikacji: 2011-02-04 09:17:20
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót