ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XLIII 
PROTOKÓŁ NR XLIII Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy- godzina 910

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący rady poinformował o wprowadzeniu w punkcie 3- wystąpienie przedstawiciela Poczty Polskiej
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o stanie oświaty za poprzedni rok szkolny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Przewodniczący rady poinformował o wprowadzeniu w punkcie 11- podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

 PROTOKÓŁ NR XLIII Z SESJI RADY GMINY

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:12:58.
Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:12:58
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót