ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XLII 
PROTOKÓŁ NR XLII Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy- godzina 09 00

Przewodniczący przypomniał proponowany porządek dzisiejszych obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie decyzji w sprawie zorganizowania zajęć przedszkolnych w PSP w Grabowie nad Pilicą.
8. Zajęcia stanowiska w sprawie zmian w planach działania Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim ( dot. przejęcia Gminy Grabów n/P przez pogotowie ratunkowe w Grójcu)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:
 PROTOKÓŁ NR XLII Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-11-26 12:47:54.
Data wprowadzenia: 2010-11-26 12:47:54
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót